"O gıybet edilen adam fâsık-ı mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor, belki işlediği seyyiatla iftihar ediyor, zulmüyle telezzüz ediyor, sıkılmayarak âşikâre bir surette işliyor." Bu kapı açık diye aleyhte konuşmanın bize bir faydası olur mu?


"Gıybet" hiçbir hâlde, hiçbir durumda faydalı değildir. Bu gibi hükümler fazilet ve takva içermezler, fetva ve ruhsattırlar. Yani  yaptığı günahtan utanmayan sıkılmayan insanların gıybetini yapmakta bir fazilet bir takva bulunmuyor, bu gibi adamların gıybetinin yapılmasında sadece ruhsat ve fetva vardır. 

Ayrıca kâfirlerin gıybeti caiz değildir. Burada bahsedilen "fâsık-ı mütecahir"dir. Yani fenalıktan sıkılmayan, işlediği günahla iftihar eden, zulmünden lezzet alan, sıkılmadan, utanmadan, açıkça günah işleyen kişilerden bahsediliyor.