"Mücahede-i hayatiyeye mazhar olmazsa, yüz para kıymetinde yüz çekirdek olur." Hurma çekirdeği için "mücadele" yerine "mücahede" kelimesi neden kullanılmış olabilir?


Bu iki ifade de burada kullanılabilir. Mana itibariyle herhangi bir sıkıntı oluşmazdı. Fakat mücahede daha çok neticeye ve hedefe ulaşmak için meşru vasıtalarla gayret göstermek iken, cidal meşru ve gayrimeşru hedef için çarpışma anlamına da gelebiliyor. Bu nedenle çekirdeğin neşvünemasında "mücahede" ifadesi tercih edilmiş olabilir. 

Mücahede, kelime olarak cihad etme, din düşmanına karşı koyma, çarpışma, uğraşma, çalışma ve gayret gösterme gibi manalara geliyor.

Çekirdeğin mücahedesi ise, onun çatlayıp gelişmesi ve büyümesi için yağmur, çamur, sıcak, soğuk gibi zorlu şartlardan geçmesidir. Çekirdeğin maruz kaldığı bu şeylerin tamamına mücadele ya da mücahede  deniyor.

İnsan da hayat toprağında bir çekirdek, maruz kaldığı bütün maddi ve manevi zorluk ve sıkıntılar ise, bu çekirdeğin tekâmülünde birer muharrik kuvvettirler. Mücadele ya da mücahade bu merhalenin iki ifadesidir.