"Acz" ve "Zaaf" arasında nasıl bir fark vardır, açıklar mısınız?


"Zaaf", daha ziyade insanın güçsüz ve çaresiz olma hâli iken, "acizlik" bu hâlin idrak edilmesi ve aciz olmayan bir Zat-ı Akdese el açma hâlidir denilebilir.  Normalde iki kelime müteradif, yani eş anlamlıdır.

İnsan özünde zayıf ve çaresizdir, ama bazen gaflet ve ideolojiler yüzünden insan bu zayıflığını ve çaresizliğini idrak edemez; yani aczini bilemez hâle gelir ki bu insan açısından tam bir faciadır. Çünkü insanların küfür ve gaflete düşmesinin ana sebebi, insanın zaafını idrak edememesidir.