Yirmi Beşinci Lem'a, İkinci Deva'daki; "sâbir", "şâkir" ve "kâmil"lere örnek verebilir misiniz?


"Evet, hastalıkla geçen bir ömür, Allah’tan şekvâ etmemek şartıyla, mü’min için ibadet sayıldığına rivâyât-ı sahiha vardır."

"Hattâ bazı sâbir ve şâkir hastaların bir dakikalık hastalığı, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kâmillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği, rivâyât-ı sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip, sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekkî değil, teşekkür et."(1)

İslam tarihinde, başta sahabeler olmak üzere tabiin, tebe-i tabiin, müceddidler, evliya ve asfiyaların hepsi "sabir ve şakir"lere örnek olarak verilebilirler. Onların hayat hikayelerini incelediğimizde, sabır ve şükre dair çok örnekleri görebiliriz.

Mesela, Üstad'ın hayatında bu bariz bir şekilde görülmektedir. Yirmi sekiz yıl zindanlarda, onca baskı ve zulümlere sabredip sürekli şükür içinde olması, çok güzel bir "sabir ve şakirlik" örneğidir. İmam-ı Azam, Ahmet İbn-i Hanbel (ra) gibi zatların hayatı da buna güzel bir serlevhadır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, İkinci Deva.