"İşte şu zerre, bir güneş gibi bir nur-u tevhidin şuâını gösteriyor. Ziyayı havaya, mai türaba kıyas et." İzah eder misiniz?


Tevhid nuru, -büyük küçük- kâinatın her tarafında ve her parçasında parlak bir şekilde görülmektedir. Bir atom, tevhid nurunu gösterme açısından Güneş'ten geri kalmaz.

Kâinat ve onun her bir parçası, mükemmel ve sanatlı bir şekilde yaratıldığı için, sonsuz bir ilim, sonsuz bir irade ve sonsuz bir kudret gerektiriyor. Yani atomdan ta kâinata kadar her şey mükemmel ve sanatlı olduğu için, bir tek Allah tarafından yaratılmayı iktiza ediyor. Şayet bir tek ilah kabul edilmeze, atomlar adedince ilahları kabul etmek lazım gelir.

 Güneşin yedi rengi birkaç milimlik bir aynada nasıl tecelli ediyorsa, Allah’ın yedi ezelî sıfatı da her bir zerrede kendini göstiyor. Yani zerreden Güneş'e kadar her şey “hayat sahibi, ilim ve kudrete ve sair sıfatlara” malik olan Allah’ın varlığına ve birliğine şehadet ederler.