Mesaili imaniyeden bazılarının netaicinin şu mukayyet ve dar aleme bakması ve diğer bir kısmının geniş ve mutlak olan ahiret alemine bakması ile ilgili bir misal verebilir misiniz?


Bir hadis meali şöyledir:      

"Kâfir kişi cehennemde şüphesiz öyle iri yapılı olur ki, dişi Uhud (dağın)'dan muhakkak daha büyük olur ve vücûdunun dişinden büyüklüğü (de) herhangi birinizin vücûdunun dişinden büyüklüğü gibidir."(1)

Bu hadiste geçen mana, dünya şartlarına göre değerlendirilemez. Hem kâfirlerin suçlarının büyüklüğüne, hem de cezalarının ağırlığına işaret etmek üzere söz konusu benzetmeler yapılmıştır. Dünyanın dar ve muvakkat durumuna göre değerlendirmek doğru olmaz.

(1) bk. İbn Mace, Zühd 38.