Onuncu Asıl'ın başında nazara verilen, "Nevi beşerin iyilikte ve kötülükte medarı iftiharları olan efal ve amali beşeriyye içerisindeki fertler,.." ile ilgili başka misal ve örnekler verebilir misiniz?


"ONUNCU ASIL: Ekser taife-i mahlûkatta olduğu gibi, ef’al ve a’mâl-i beşeriyede bazı harika fertler bulunur. O fertler, eğer iyilikte ileri gitmişse, o nevilerin medar-ı fahrleridir, yoksa medar-ı şeâmetleridir. Hem gizleniyorlar; adeta birer şahs-ı mânevî, birer gaye-i hayal hükmüne geçerler. Sair fertlerin herbirisi, o olmaya çalışır ve o olmak ihtimali var. Demek, o mükemmel harika fert mutlak, müphem bulunup, her yerde bulunması mümkün..."(1)

Üstadımızın verdiği örnekleri de dikkate alarak şunlar sayılabilir:

- Leyle-i Kadri umum Ramazan'da,
- Saat-i icâbe-i duâyı cumâ gününde,
- Makbul velîsini insanlar içinde,
- Eceli ömür içinde,
- Kıyâmetin vaktini ömr-ü dünya içinde saklamış.

Bunun gibi, nafile ibadetlere veya namaz, hac, zekât gibi farzlara teşvik eden rivayetler vardır. Bunlar da o ibadet çeşidinin medar-ı iftiharlarıdır.

Ayrıca, küçük günahlardan veya gıybet, zina, yalan, sözünde durmamak gibi haramlardan sakındırmak için de rivayetler vardır. Bunlar da o günahların medar-ı şeametleridir.

Esma içinde İsm-i Azam, müceddidler içinde mehdi gizlendiği gibi, zalimler içinde deccal ve süfyan gibi dehşetli şahıslar da gizlenmiştir.

Demek ki, bu durum sadece olumlu şeyler için değil, olumsuz ve zararlı şeyler için de geçerlidir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.