"اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" Burada neden "gaybün" denilmemiş de "el gayb" denilmiş. Yani nekre değil, lam-ı tarif kullanılmasının sebebi ne olabilir?


Nekre: Söylendiği zaman, kimden veya neden bahsedildiği tam olarak anlaşılamayan, belirsiz bir kimseyi veya belirsiz bir şeyi gösteren isimlerdir.

Marife: Marife nekranın zıddıdır. Söylendiği zaman, kimden veya hangi şeyden bahsedildiği tam olarak anlaşılan, belirli bir kimseden veya hangi şeyden bahsedildiği tam olarak anlaşılan, belirli bir kimseyi veya şeyi gösteren isimlerdir.

Başında harf-i tarif denilen elif-lam ( ال  ) takısı bulunan isimler marifedir. Lam-ı tarif kelimenin manasını umuma teşmil ettiği için, istiğrak manası verilir; "el-i istiğrak" veya "harf-i ta'rif" de denir.

Mesela: "Hamd" kelimesi herhangi bir hamdi ifade ettiği halde; "el-hamd" dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senalar manasına gelir. Bu, harf-i ta'rif ile olur.

Harf-i ta'rif, bir kelimeyi belirsiz hâlden belirli hâle koyar. Muayyeniyyet manasını verir. Bunlar elif ve lam harflerinden teşekkül eder. El-Mekteb'de olduğu gibi. Mekteb herhangi bir mektebdir. El-Mekteb dendiğinde bizce muayyen, belli olan bir mekteb manasını ifade eder.

Başına harf-i ta'rif gelen kelimeden tenvin kalkar; nekre iken ma'rife olur.

"Her türlü gayba iman ederler" demek için harf-i tarif olmuştur. Yoksa nekre olsa bir kısım gayba iman ederler derken mana-yı muhalifi ile bir kısmına da iman etmezler, manası çıkar. Hamd kelimesi ile el-hamd kelimesi gibi.

"Bütün gaybe iman ederler" manasını ifade etmek için lam-ı tarif gerekiyor.