"Her sene, her gün bir kâinat ölür, bir tazesi yerine gelir." Her an taze bir kâinat nasıl ölüp diriliyor? Baktığımız zaman her şey yerli yerinde? O kâinatın mahsulatı nereye atılıyor? Kâinat sürekli yaratılıyor mu niye?


Tabiri caiz ise, zerreler kâinatın kumu harcı gibidir. Allah bu kum ve harç ile sürekli icat ve inşalar yapmaktadır. Sürekli icat ve inşa hâli ise müşteri nazarları kendine çekmek içindir. Şayet her şey sabit ve statik olsa dikkatler monotonlaşır, mesaj gizlenir faaiyet-i Rabbiniye durağanlık içinde matlaşır.

Bizim sabit gördüğümüz şeylerin iç yüzünde müthiş bir icraat, muazzam bir faaliyet, harika bir tebeddülat vardır. Bunu bugün fen ilimleri daha net görmemizi sağlamıştır.

Dağ ve deniz genel hatları ve genel kuralları açısından sabittir, ama bu sahneler içinde müthiş bir faaliyet, muazzam bir hareket vardır. Denizin içinde bulunan trilyonlarca canlının ölüp dirilmesi gibi faaliyetler, denizi durağan yapmış olmaz.

Mesela, tiyatro sahnesi sabittir, ama içindeki oyunlar ve gösterimler sürekli kare kare değişir. Kâinat da buna benzer, ilahi isimlerin sahnelendiği bir tiyatro sahnesi gibidir; sabit dekorlar olduğu gibi sürekli değişip tazelenen kareler de bulunmaktadır. 

Kâinatın mahsulatı iki ebedi mahzene akıyor. Bu iki ebedi mahzenden birisi cennet diğeri ise cehennemdir. Güzellikler ve iyilikler cennete, çirkinlik ve kötülükler ise cehenneme akmaktadır.

Kâinatta yaratma her an olmaktadır.