Meleklerin zevk ve telezzüzünü nazara verirken; insanın mâ, hava, ziya ve gıda ile telezzüz etmesi örnek veriliyor. Bu meseleyi biraz açabilir misiniz?


İnsan, mesela, su içmeye muhtaçtır ve içerken bir lezzet alır. Ve insan, suyu manen terakki etmek için değil çok önemli bir ihtiyacını gidermek için içer.

Meleklerin ibadetleri de bir yönüyle buna benzer. Onlar ibadet etmeye, âdeta, muhtaçtırlar; bundan büyük bir zevk duyarlar ve ibadetlerini, daha ileri bir makama ermek için değil, o amelden ve ibadetten aldıkları zevk ve şevk ile yaparlar.