“Hayvanlarda iştiha sahibi bir nefis ve cüz’î ihtiyarî bulunduğu için amellerinin halisen livechillah olmaması” ne demektir?


Burada “halisen livechillah” ifadesi, hayvanların ibadetleriyle meleklerin ibadetleri arasındaki farka işaret etmektedir.

Meleklerin, bir işi yapma konusunda şahsî tercihleri yoktur, ne emrolunsa onu yaparlar; amelleri “halisen livechillah”tır. Yaptıkları işler, aynı zamanda onların ibadetleridir, bu ibadetlerde nefsin hiçbir hissesi yoktur.

Hayvanların, yaratılışları gereği görevli oldukları işleri görmeleri onların ibadetleridir, ancak bu işlerinde şahsî hazları ve lezzetleri de vardır. Bir aslanın avını yakalamasından ve yemesinden aldığı lezzet, bir meleğin ibadet etmekten aldığı manevî lezzetten çok farklıdır.