"Fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyet-i insaniyesinin umumî bir surette dehşetli yaralanmasıyla,.." Devamıyla izah eder misiniz?


İnsanın fıtratına, Allah’ı tanıyacak, sevecek ve ona tazim ve hürmet edecek çok yüksek kabiliyetler konulmuştur. İlahî kader insanın mahiyetini bu gibi latîfe ve kabiliyetler ile teçhiz etmiştir. Lakin bu yüksek kabiliyetlerin inkişaf ettirilmesi insanın iradesine, talebine ve gayretine bağlanmıştır. 

Şayet insan bu yüksek kabiliyetlerini ulvî sahada değil de süflî sahalarda kullanırsa, istidatlar heba olup tefessüh ederler. “Fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyet-i insaniyesinin umumî bir surette dehşetli yaralanması...”(1) ifadesi bu inceliğe işaret etmektedir.

İnsanlık bu yarasını ancak İslam’ın şifalı merhemi ile tedavi edebilir.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam'ın Zeyli.