"Nifak" ve "Şikak" kavramlarını ve farklarını açar mısınız?


Nifak: Dışa Müslüman gibi görünüp içten kâfir olmak, iki yüzlülük, dinde riyakârlık etmek gibi anlamlara geliyor. Kalbinde nifak olan kimselere "münafık" denilmektedir.

Şikak iki anlama geliyor, bir anlamı nifaktır ki yukarıda manasını bir nebze izah ettik. Diğer anlamı ise ikilik yapmak, birlik ve dirlik aleyhinde olmak, yani bölücü ve ayrıştırıcı bir ruha sahip olmak demektir.

Nifak ve şikak kelimeleri tev’em (ikiz) gibidirler. Bu tip insanlar iki müminin arasını açmaktan, karı kocayı birbirine düşürmekten, devletler ve milletler arasında kavga ve savaş çıkartmaktan, toplumun ahengini bozup iç kargaşa çıkartmaktan haz ve zevk duyarlar. Yılan ve akrep gibi hayvanlar için sokmak nasıl bir tabiat ise, nifak ve şikak da bu tip insanlar için bir tabiattır.

Bu sebeple, mert ve düşmanlığını açıktan ilan etmiş bir kâfir, içten pazarlıklı bir münafıktan daha ehven daha şereflidir. Üstad'ın ifadesi ile "münafık kâfirden daha eşeddir."

Allah böyle nifak ve şikak tabiatlı insanlardan bizi muhafaza etsin. Âmin.