"Diğeri kisbîdir, uzundur, gölgelidir. Acaip harikaları çok ise de, kıymetçe, kurbiyetçe evvelkisine yetişemez." İkinci yolun mahiyetini açar mısınız?


Tarikat mesleği kurbiyet esası üzerine gidiyor. Kurbiyet ise, kelime olarak yakınlık kazanmak mânasına geliyor. Istılahta ise, bir şeye kendi gayret ve cehdi ile yakınlaşmak demektir.

Bu mesleğin riyazet, çile ve inziva gibi uzun yollar ile nefsin öldürülüp hakikate ulaşılmasıdır ki, bu bazen kırk yıl bile sürebiliyor. Dolayısı ile tarikat yolu ile kurbiyet mesleği hem uzun hem meşakkatli bir yoldur.