"Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir." Devamıyla izah eder misiniz?


"İşte, Risale-i Nur’un bu mealdeki cümlelerinin mânâsı budur ki: Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir."

Aile mutluluğu, dünya ve ahiret saadeti ve kadınların karakter ve kabiliyetlerinin müspet anlamda gelişip ilerlemesi, ancak ve ancak İslam dairesinde geçirilen bir hayat ile mümkündür.

Daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyet; İslam şeriatının belirlemiş olduğu haram ve helallere riayet etmek ve bu çerçeve de Peygamber Efendimiz (asm)'in sünneti ve yaşam biçimini kendine model ve rehber yapmak şeklide tercüme edebiliriz.

Kadınları, heva ve heves noktasında serbest bırakıp açıklık ve saçıklık ile onları şımartmak terakki değil tedennidir. Batı medeniyeti kadına bu yönde bir özgürlük bahşediyor ve insanlığın ahlakının sükût etmesinde önemli bir faktör oluyor.

Kadın Allah’ın emirlerini yapar, yasaklarından kaçınır ve iffetini korur ise, o zaman terakki eder ve fıtratındaki kabiliyetlerini inkişaf ettirmiş olur.

Müslüman kadının rehber ve modeli Hazreti Hatice, Fatma ve Ayşe gibi mübarek annelerimizdir.

"Şimdi aile hayatında en mühim nokta budur ki, kadın, kocasında fenalık ve sadakatsizlik görse, o da kocasının inadına, kadının vazife-i ailevîsi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askeriyedeki itaatin bozulması gibi, o aile hayatının fabrikası zîrüzeber olur. Belki o kadın, elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki, ebedî arkadaşını kurtarsın."(1)

Eşler karşılıklı sadakatsizlik gösterirse; aile kavramı diye bir şey kalmaz, yuva tamamen dağılır ve bozulur. Kadın kocasının sadakatsizliğine bakarak, o da sadakati bırakıp güveni sarsacak tavır ve davranışlar içine girse aile hayatı biter.

Kadın kocasına inat edip sadakati bırakmak yerine; kocasının düzelmesi ve ıslah olması için çabalarsa, hem aile hayatları kurtulabilir, hem de hayat arkadaşının ahiretinin kurtulmasına vesile olur.

Bu cihetle kadının sadakati, sabrı ve gayreti aile hayatının temeli ve esası gibidir. Temel bozulursa yani kadın kocasına inat ederek sadakati terk ederse; aile binası çöker, altında yavrular ezilir. Kocanın sadakatsizlik göstermesi normalmiş gibi algılanmasın; faraza böyle bir durumla karşılaşıldığında "Kadın ne yapmalı?"nın cevabı veriliyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a.