Risaleleri Alevi kardeşlerimize tebliğ ederken nasıl sunmalıyız, Muaviye'ye "hazret" dediğimizde tepki gösteriyorlar?..


"Ata ot aslana et atmak gerekir." kaidesince, Risale-i Nur'un hakikatleri anlatılırken muhatabın hassasiyetleri dikkate alınmalı ve ona göre bir üslup geliştirmelidir. Rastgele Risale-i Nur'u okumak ters tepebilir.

Mesela Üstad Hazretleri Vehhabiler ile ilgili risaleyi Arabistan’a göndertmiyor ve Mektubat adlı kitabından çıkarttırıyor. Çünkü Arabistan'da idare Vehhabilerin elinde bulunuyor. Küçük bir risale için Mektubat gibi önemli bir eserin men edilmesine sebep olmak yanlış olur mülahazası ile o risale gizleniyor.

Nur talebeleri de Risale-i Nur'u anlatırken muhatabın fikir ve hissiyatına uygun bir üslup seçmeli ve neyi, nerede, nasıl kullanacağını iyi bilmelidir. Yerinde davranış ya da muhatabın mukteza-yı hâline mutabık olmak böyle bir şeydir. Elimizdeki hakikatler çok keskin ve ikna edici de olsa, onu doğru satamaz isek sonuç elde edemeyiz.

Önce Risale-i Nur'un iman hakikatlerini izah etmeli, sonra detay konulara geçmeliyiz. Daha karşılaşır karşılaşmaz ihtilaflı konulara girersek hem yanlış olur hem de muhatap bir daha Risale-i Nur'a olumlu bakamaz.