"Musibetlerle, hastalıklarla, âlâm ile sair müheyyiç ve muharrik ârızalarla, o makinenin diğer çarklarını harekete getirir, tehyiç eder. Mahiyet-i insaniyede münderiç olan acz ve zaaf ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisanla değil, belki her..." İzah?


Mahiyetimizde Allah’ı en iyi anlamamızı ve en iyi hissetmemizi sağlayan şeyler acizlik, fakirlik ve zafiyettir. Bu üç durum marifet açısından âdeta zengin bir maden yatağı gibidir.

Yalnız bu maden yatağının üstü gaflet toprağı ile örtülüdür. Bu gaflet yatağını açmak için musibet, bela ve hastalık kepçelerine ihtiyaç bulunuyor. Bu yüzden Allah insanın fıtratında örtülü ve ekili olan acz, fakr ve zaaf madenini musibet, bela ve hastalıklar ile işletiyor, faal bir hâle getiriyor.

Acizliğimizle, aciz olmayan, fakirliğimizle fakir olmayan, zaafımızla da zayıflıktan  münezzeh ve mukaddes olan Allah’ı biliyor ve tanıyoruz. Hastalık ve musibetler bu süreci hızlandıran, işleten ve harekete geçiren dinamiklerdir.

Hastalığın verdiği elem ve sıkıntı ile Allah’ın dergahına el açıp ondan göz yaşı ile şifa dilenmekte hem ruhani bir lezzet hem de irfanî bir marifet bulunuyor. Hastalık olmasa insan bunu kendiliğinden istemez, istese de tam randımanlı olmaz.

Özet olarak, Allah, insanın fıtratına her bir ism-i İlahiyi anlayıp tartacak manevi cihaz ve duygular koymuştur. Bu duyguların işlerlik kazanmasını da hastalık, musibet, bela ve aksiyona bağlamıştır.