"Madem irade etmiş; elbette o kalb dahi akıl gibi işleyecek. Ve kalbi işlettirmek için en büyük vasıta, velâyet merâtibinde zikr-i İlâhî ile tarikat yolunda hakaik-i imaniyeye teveccüh etmektir." Burdan, kalbi işlettirmek için en büyük vasıta tarikat anlamı mı çıkıyor; Risale-i Nur tarikatlardan üstün ama?..


Risale-i Nur'un keşfinden önce iman hakikatleri tarikat vesilesi ile elde ediliyordu, ama büyük bir meşakkat ve mücadeleden sonra elde ediliyordu. Risale-i Nur'un keşfi ile iman hakikatleri hem kısa hem de kolay bir şekilde elde edilir duruma gelmiştir.

Üstad'ın bu değerlendirmesi, tarikat ve tasavvufun genel ve geçmişe yönelik bir değerlenmedir. Yoksa Risale-i Nur ile bir mukayese yapılmıyor. Risale-i Nurlar hem kalbi hem aklı azami derecede işlettiren muazzam bir manevi tefsirdir.

Hem Risale-i Nur, tahkiki iman dersleri ile müteal ve mücella bir zikr-i İlahidir. Yani diğer bir manası tefekkür olan zikrin en son perdesi ve en etkili bir şeklidir diyebiliriz.