"Elbette o kalb dahi akıl gibi işleyecek. Ve kalbi işlettirmek için en büyük vasıta, velâyet merâtibinde zikr-i İlâhî ile tarikat yolunda..." kalbi işlettirmek için en büyük vasıta tarikat mı; Risale-i Nur üstün değil mi?


Risale-i Nur'ların telifinden evvel iman hakikatleri tarikat vesilesi ile elde ediliyordu. Ama bu yol çok meşakkatli ve uzun idi ve büyük bir mücadele ve gayret gerektiriyordu. Risale-i Nurlar vesilesiyle iman hakikatleri hem çok kısa hem de kolay bir şekilde elde edilir duruma gelmiştir.

Üstad'ın bu tahlili, tarikat ve tasavvufun umumî ve geçmişe yönelik bir değerlendirmedir. Yoksa Risale-i Nur ile bir mukayese yapılmıyor. Risale-i Nurlar hem kalbi hem aklı âzamî derecede işlettiren muazzam bir manevî tefsirdir.

Hem Risale-i Nur, tahkikî iman dersleri ile müteal ve mücella bir zikr-i İlahîdir. Yani diğer bir mânası tefekkür olan zikrin en son perdesi ve en tesirli bir şeklidir, diyebiliriz.