Şefkat tokatlarının yazılmasının gayesi ne olabilir? Tehdit mi ediliyoruz acaba?


Bahsi geçen yerdeki şu ifadeler bu risalenin neden telif edildiğini izah etmektedir:

“... Tâ ki, bu hizmet-i kudsiyede bulunanlar, ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler.”(1)

Yani Risale-i Nur hizmetinde bulunanlar gevşeklik ve aksaklık göstermeden ciddiyet ile yollarına devam etsinler, aksi hâlde şefkat tokadına maruz kalabilirler, denilmek isteniyor.

(1) bk. Lem'alar, Onuncu Lem'a.