"Yaptıkları kizbden pişman olup, nedamet etmedikleri takdirde, beynennas yalancılıkla teşhir ve bir alâmetle tevsimleri lâzımdır ki, başkalar onlara itimad edip marazlarına maruz kalmasınlar." kastedilenler kimlerdir, medyada teşhir yapmak doğru mu?


( بِمَاكَانُوا يَكْذِبُونَ ) Yani, yaptıkları kizbden pişman olup, nedamet etmedikleri takdirde, beynennas yalancılıkla teşhir ve bir alâmetle tevsimleri lâzımdır ki, başkalar onlara itimad edip marazlarına maruz kalmasınlar."(1)

Buradaki ifade münafıklar hakkındadır ve bu "tevsim" (damgalama) ayetle bildirilmiş münafıklara mahsustur. Çünkü nifak kalbe ait bir sıfattır, insanın bu sıfata tam anlamı ile vakıf olması mümkün değildir. Dolayısı ile insanların birbirini münafıklık ile damgalaması ve bunu ilan etmesi uygun değildir. Şayet böyle bir şey umuma teşmil edilirse, müminler arasında emniyet ve huzur kaybolur, insanlar birbirine şüphe ile bakar.

Lakin mümin feraseti ile münafıkları bilir ve ilan etmeden tedbirini alır. Diğer mümin kardeşlerini de tedbir alma konusunda ikaz eder. Ya da kişi kalbindeki nifakı açıkça ilan ediyor ise, bunu ilan etmekte bir mahzur olmaz.

Fasık insanları teşhir etmek doğru olmaz. Çünkü tecessüs dinimizde haramdır. Bu ister kamuda olsun, ister şahısta olsun. İfade ettiğimiz gibi; mümin feraseti ile hareket etmeli...

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 9 ve 10. Âyetlerin Tefsiri.