"En ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar." Halbuki ayette ''Kişi için ancak çalıştığı vardır.'' deniyor. Ne kadar çalışırsak, o nisbette nasibimizi bulmaz mıyız? Daha çok çalışan daha çok rızka kavuşmaz mı?


Çalışmak iktidar ile olur. İktidar ise rızık ile ters orantılıdır. Yani insan ne kadar muktedir olup çalışırsa çalışsın, rızık Allah’ın ihsanına bakıyor. Allah genellikle çalışana veriyor, ama şefkati gereği rızkı iktidar ve çalışmanın mutlak bir sonucu olarak da tayin etmemiş.  

Şayet rızık iktidar ve çalışmanın mutlak bir sonucu olmuş olsa idi, acizler çaresizler özürlülerin yaşama şansı kalmazdı. Bu yüzden Allah rızkı iktidar ve çalışmanın mutlak bir sonucu yapmamış, meşietine bağlamış. Hatta rızık ile acizlik arasında kolay bir bağ oluşturmuş ki bütün acizler güzelce beslensin ve beslenmektedirler.  

Acizlik ile tembellik farklıdır. Yukarıda zikrettiğimiz değerlendirmeler acizlik için geçerlidir. ''Kişi için ancak çalıştığının karşılığı vardır.'' hükmü, tembel insanlar için geçerlidir.