HÂME


Tam ismi Hâme ibni Heym ibni Lakıs ibni İblis olan bir cindir.
Resul-i Ekrem (a.s.m.) Sahabeden bazı zâtlarla birlikte otururken Hâme isimli cin ihtiyar bir adam şeklinde, elinde bir asâ ile geldi ve şöyle dedi:

“Bana ‘İsâ ibnu Meryem, eğer Muhammed’le karşılaşırsan, benden ona selam söyle’ dedi. Ben de selâmını şu anda sana tebliğ ettim ve sana da iman ettim.”

Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.m.), “İsâ’ya selâm olsun. Ey Hâme, sana da selâm olsun. İhtiyacın nedir?” deyince, o, “Mûsâ bana, Tevrat’ı, İsâ da bana İncil’i öğretti. O hâlde, sen de bana Kur’ân’ı öğret” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.m.) ona on sûre öğretti