" 'Ben!.. Ben!..' diye yazdımsa da sensin yine ol Ben. / Hiçten ne çıkar, hem bana benlik yine senden." ifadelerini izah eder misiniz?


"Müflis ve fakir bekliyordum şimdi kapında
Tevhide eriştir beni, gel vârını sun da."

" 'Ben!.. Ben!..' diye yazdımsa da sensin yine ol Ben,
Hiçten ne çıkar, hem bana benlik yine senden."

"Affet beni ey affı büyük lütfu büyük Risalei’n-Nur!
Bir dem bile hem eyleme senden beni yâ Rabbenâ mehcur!"
(1)

"Bende benlik yok, çünkü ben diye bir şey yok, bende sen varsın." Burada "fena-fi'ş-şeyh" prensibi ifade edilmek isteniyor. Yani Hasan Feyzi Ağabey şeyhi olan Risale-i Nur'da ne kadar fani olduğunu ifade etmek istiyor.

"Bende bir değer bir fazilet varsa, bu benim değil, Risale-i Nur'un vesilesi ile Allah’ın bir bahşişidir." diyerek, tahdis-i nimette bulunuyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, (72. Mektup)