"Zâhir nazarda, Bahr-i Muhit-i Garbînin sevâhilinde, yazın şiddet-i hararetiyle etrafındaki bataklık hararetlenmiş, tebahhur ettiği bir zamanda,.." İzah eder misiniz?


"Zâhir nazarda, Bahr-i Muhit-i Garbînin sevâhilinde, yazın şiddet-i hararetiyle etrafındaki bataklık hararetlenmiş, tebahhur ettiği bir zamanda, o buhar arkasında büyük bir çeşme havzası suretinde uzaktan Zülkarneyn’e görünen Bahr-i Muhitin bir kısmında, güneşin zâhirî gurubunu görmüş."(1)

Üstad Hazretleri burada âyetin zahirî manasını ifade ediyor.

Bahr-i Muhit-i Garbînin sevâhilinde, Atlas okyanusunun sahilleri demektir. Zülkarneyn Hazretleri ordusu ile Atlas okyanusunun sahillerine kadar gelmiş ve güneşin batışını seyretmiştir. Yazın şiddetli sıcağının etkisi ile buharlaşan bir ortamda, Atlas okyanusunu büyük bir çeşme şeklinde tasavvur ediyor...

(1) bk. Lem'alar, On Altıncı Lem'a.