Birinci Söz'de "Biz dahi başta ona başlarız." deniliyor. Buradaki "Biz"den kasıt kimler olabilir?


"Biz" tabiri ya bir topluluk için veya tevazu için kullanılır. Burada iki mânâ da kastedilmiş olabilir.

Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi adına ve şahs-ı manevinin bir mümessili olarak Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Sözler kitabına besmele tefsiri ile başlamıştır.

Üstadımız çok yerlerde hususan İhlas Risalesi'nin sonundaki mektupta

"...Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-ı mânevîsi var; şüphesiz o şahs-ı mânevî bu zamanın bir âlimidir. Sizin kalemleriniz ise, o şahs-ı mânevînin parmaklarıdır." (1)

buyurarak, Risale-i Nur şakirtlerinin teşkil ettiği şahs-ı maneviye işaret ediyor. Bu davada yalnız olmadığını, talebeleriyle birlikte hizmet-i imaniyeyi ifâ ettiğini her fırsatta dile getiriyor.

"Ben dahi ona başlarım" demektense "Biz dahi ona başlarız" ifadesi, daha mütevaziyâne durduğu için "ben" yerine "biz" tercih edilmiştir. Bunlarla birlikte başka mânâlar da murâd olabilir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a