"Tavr-ı aklın harici" ne demektir?


Aklın tavrı; aklın idrak edebilme dairesi, anlama alanı, akledebilme imkânıdır. "Tavrı aklın harici" tabiri ise; bunun tersi oluyor, yani aklın idrak edemeyeceği daire, anlamayacağı alan, akledebilme imkânsızlığıdır.

Mesela bitkiler, hayvanlar, evren, yıldızlar vesaire aklın düşünme ve anlama alanıdır, yani tavrı aklın dahilindedirler, insan bu alanda istediği kadar düşünüp derinleşebilir.

Ama Allah’ın Zat-ı Akdesi hakkında düşünmek; sıfatların Zat-ı Akdes ile olan mahiyeti hakkında kafa yormak; hem caiz değildir, hem de tavrı aklın haricidir. Bu yüzden İslam inancında; Allah’ın Zatını keyfiyet açısından düşünmek haramdır.