Hakikatleri muhataba anlatırken bürhanlı, delilli ifade etmek Kur'ânî bir tarz mıdır, misaller verebilir misiniz?


Kur’ân-ı Kerim, kalbe hitab ile onu tatmin ettiği gibi, akla da hitab eder, onu da doyurur. Mesela tevhid ve haşir, Kur’ân’da en temel iki esastır. Kur’ân, “Allah vardır ve birdir.” deyip bırakmaz, hemen her yerinde tevhid delillerini anlatır. Mesela:

"Nasıl Allah'ı inkâr edersiniz ki, siz ölü idiniz de, O size hayat verdi. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar hayat verecek, sonra O'na döndürüleceksiniz." (Bakara, 2/28)

Keza, “Öldükten sonra diriltileceksiniz.” deyip bırakmaz, bunun delillerini bizlerle paylaşır. Mesela, bizleri yoktan yarattığını nazara verip,

 “İnsanı ilk defa inşa eden kim ise, tekrar ona hayat verecek olan da O’dur!..” der. (Yasin, 36/79)

Ayrıca, kıştan sonra baharın gelip her tarafın yeşillenmesi misalini verip “bunu yapan Zât’a, ölüleri diriltmek zor gelmez”  mânâsını ifade ile şöyle der:

“Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine! Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki O, ölüleri de mutlaka diriltecektir ve O, her şeye kadîrdir.” (Rûm, 30/50)