"Mahzen-i mu’cizat" ifadesinden ne anlamalıyız?


Mahzen-i mucizat:

Kur’an-ı Kerim mucizedir, yani böyle bir eser meydana getirmek insanların gücünün fevkindedir. O, bir bütün olarak mucize olduğu gibi, mahzen-i mucizattır, yani mucizelerin deposu hükmündedir, bu mucizenin içinde pek çok mucizeler yer almaktadır. Nitekim sadece bu Yirmi Beşinci Söz’de kırk kadar mucizelik ciheti gösterilmektedir.