Kur'an'ın, şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri olması nasıldır?


Allah, gaybı ve şehadeti bilendir. (bk. En’am, 2/73; Tevbe, 9/105; Ra’d, 13/9; Secde, 32/6;..)

Bu ifade “gayb ve şehadet âlemi” tabirlerine menşe olmuştur. Gayb, görmediğimiz âlem; şehadet ise, gördüğümüz âlemdir.

Kur’an hem görmediğimiz, hem de gördüğümüz âlemi bize tefsir eder. Mesela, melekler ve cinler görmediğimiz âlemin sakinleridir. Kur’an, bitkiler ve hayvanlardan bahsetme rahatlığında, o gaybi âlemlerden bize anlatmaktadır.

Keza O, gördüğümüz âlemde görmediğimiz manalara dikkat çekmektedir. Mesela, dağlar ve ağaçlar gördüğümüz varlıklardır. Ama bunların Allah’ı zikretmesi ve O’na tesbihte bulunması, kendi aklımızla ulaşamayacağımız manalardır.