"Şu görülen âlemin perdesi arkasında olan görülmeyen âlem cihetinden gelen ebedi Rahmani iltifatların ve ezeli Sübhani hitapların hazinesi,.." Bu ifadelerle alakalı neler söyleyebilirsiniz?


Kur’an’ın ilk muhatabı Hz. Peygamber (asm)'dir, ama tek muhatabı O değildir. Kur’an, “bütün insanlığa semavi bir sofra” özelliği taşır.

Kur’an’da yüce Allah bizi kendisine muhatap alır, bize seslenir. Onun “Ey insan! Ey insanlar! Ey kullarım! Ey iman edenler...” gibi hitapları, [Mesela bk. İnfitar, 82/6; Bakara, 2/21; Zümer, 39/16; Tevbe, 9/23, 28, 34, 38, 119, 123; …] Rahmani birer iltifattır.

Bir kaymakam veya bir vali herkesi muhatap olarak almazken, âlemlerin Rabbinin insanı kendine muhatap seçmesi ve şefkatle ona seslenmesi, ne büyük bir mazhariyettir.