Kur'an, Allah’ın zat, sıfat, şuunatının açıklayıcı sözü, açık tefsiri, kati delili parlak tercümanı, nasıl oluyor?


Kur’an Allah’ı bize zat, sıfat, esma ve şuunatıyla anlatır.

O’nun zatı, bir mevcud-u meçhuldür. O’na emsal hiçbir şey yoktur. (bk. Şûra, 42/11)

O, ilim-irade-kudret gibi sıfatlarla muttasıftır.

O, Rahman-Rahim gibi nice isim ve unvana sahiptir.

O'nun, kendini tanıttırmak, isyan edenlere ceza vermek şuunatı vardır.

İşte Kur’an, Allah’ın zatının şerh edici bir sözü, sıfatlarının açık bir tefsiri, isimlerinin kati bir delili ve şuunatının da parlak bir tercümanıdır.