"İngiliz hükûmeti, gerçi zahiren müstebid değilse de milleti mütehakkimedir. Âdâtı dahi mütegallibedir." İzah eder misiniz, şimdilerde de geçerli mi bu durum?


İngiltere demokrasinin beşiği olarak kabul edilir. Lakin aynı demokratik değerleri kendi sömürgeleri üzerinde pek uygulamak istemez. Bu da onların demokratik değerler açısından samimi olmadıklarını gösterir. Çünkü demokrasiye samimi bir şekilde inanan millet, demokrasiyi her yerde savunur ve uygulamaya çalışır.

İngiltere’nin gasp edip hükmettiği ülkelerde despotizm, karmaşa ve kaos hakimdir. Çünkü despotizm, karmaşa ve kaos olmasa, o ülkenin değerli kaynaklarını sömüremez.

“İngiliz hükûmeti, gerçi zahiren müstebid değilse de..." Bu cümle İngiltere’nin demokrasinin beşiği olarak kabul edilmesine işarettir ki, kendi ülkesinde gerçekten demokratikler.

"...Milleti mütehakkimedir..." Bu cümle sömürgeci ve baskıcı bir dış politika uygulamalarına işaret ediyor.

"...Âdâtı dahi mütegallibedir." Bu cümle ise, sömürgesi altındaki ülkelere, kendi inanç, lisan ve âdetlerini zorla dayatmasına işarettir.

Batı toplumları, sömürdükleri ülkelerinin kaynaklarını tüketirken, geriye iki şey bırakmışlar; birisi dinleri diğeri ise dilleri. Afrika ülkelerinin hâlihazırdaki vaziyetleri buna şahittir.

"... İngiliz hükûmeti, gerçi zahiren müstebid değilse de milleti mütehakkimedir. Âdâtı dahi mütegallibedir. İşte size Hindistan bir burhan ve Mısır yarı burhandır..."(1)

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.