Tavuk gibi hayvanların nefislerini feda etmelerinde; "Mün’im-i Kerîmin hesabına ve Fâtır-ı Zülcelâlin namına" görülmesini, kullanılan isimlerle bağlantılı olarak izah eder misiniz?


Mün’im nimet veren, Kerim ikram eden, Fatır ise benzersiz ve yoktan var, eden demektir.

Tavuğun yavrusuna hayatını feda etmesi, yavru açısından en büyük bir nimet en büyük bir ikram benzersiz bir tavır olduğu için doğrudan Mün'im, Kerim, Fatır isimleriyle ilgilidir.

Yani tavuk bu davranışını, bu isimlerden aldığı tecelli ile sergiliyor. Dolayısı ile hayvanatın yavruları için nefislerini feda etmelerinde ''Mün’im-i Kerîmin hesabına ve Fâtır-ı Zülcelâlin namına" bir paye bulunuyor, bir hisse görünüyor.