Kur’ân-ı Kerîm'in "Kitab-ı dua" olmasını izah eder misiniz?


En güzel dua misalleri Kur’ân’da yer alır. Hz. Âdem (as)’den Peygamber Efendimiz (asm)'e gelinceye kadar nice peygamberlerin duaları Kur’ân’da yer aldığı gibi, hemen her sahada yapmamız gereken dua numuneleri de Kur’ân âyetlerinde bulunmaktadır.