Kur'an'ın "Hikmet kitabı" olması nasıldır?


Allah, Hâkim’dir, yani hikmet sahibidir. İlahi hikmetin en güzel örneklerini Kur’an’da görebiliriz. O İlahi Kitap, kendisinde abes şeyler olmaktan münezzehtir, baştan sona lebalep hikmetle doludur.