Kur’an nasıl "zikir kitabı" oluyor?


"Zikrin en efdali, La ilahe illallahdır."  Kur’an baştan sona tevhidi anlatarak Rabbimizi bize tanıtır.

O, bir öğüt kitabıdır. Bu yönden Kur’an’a “Zikir” adı da verilir.

“Zikri (Kur’an’ı) biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz.”(Hicr, 15/9)

ayetini bu meyanda hatırlayabiliriz.

Öte yandan onda “Allah bize yeter.” mealinde “Hasbünallah ve ni’me’l-Vekil” misillü nice zikir ayetleri bulunmaktadır.(bk. Âl-i İmran, 3/173)