Kur'an'ın "semavi kitap" olması ne demektir?


Kur’an, yağmur ve ışık misali semavidir. Yani o, arza mensup değildir. Beşerin bilgi ve tecrübesinin mahsulü de değildir.

O, bütün evliya ve sıddıkların, arifler ve muhakkiklerin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin zevkine layık ve o meşrebi aydınlatacak ve her mesleğin sevkine uygun ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde semavi bir kitaptır.

Allah’ı tanımada ve dini yaşamada çeşit çeşit meşrepler ve meslekler vardır. Kimi kalp ağırlıklıdır, kimi akıl ağırlıklı… Kimi enfüsi gider, kimi afakî…

İşte, bütün bu farklı meşrep ve meslek sahipleri hepsi de aynı Kur’an’a yönelmekle beraber, her birisi Kur’an’dan kendine has bir zevk ve şevki alır, onunla mutmain olur. Kur’an sofrasından herkes doyarak kalkar.

Böyle bir mazhariyet, insanın karihasından çıkan bir eserde asla söz konusu olamaz. Mesela, felsefeci bir şahsın sohbet halkasından ancak felsefeye ilgi duyanlar tok olarak kalkar, diğerleri değil doymak, muhatap bile olamazlar.