"Müvazene sırrına binâen, hassas bir terazinin iki kefesinde iki ceviz veyahut iki güneş bulunsa; hangi kefesine bir şey ilâve edilirse, o aşağı iner; ötekisi havaya kalkar." izah eder misiniz?


Bilindiği gibi, imkân; tarafları müsavi olan, yâni olup olmama şıklarından her ikisi de aynı derecede bulunan demektir. Her şeyin yaratılmasıyla yaratılmaması müsavidir. Cenâb-ı Hak bir şeyin yaratmayı irade ettiğinde yaratılma kefesi yukarı çıkar, yaratılmama ise aşağı iner.  Bu konuda bir yıldızla bir çiçeğin farkı yoktur. Zira, ikisi de mümkin gurubuna girerler;  o yönden birbirine eşittirler. Allah, çiçek yaratmayı irade ettiğinde çiçek yaratılır, güneş yaratmayı irade ettiğinde güneş yaratılır. Bu noktada,  çiçekle güneşin farkı yoktur.