"Hayvan-ı nâtık gibi bir mahiyet-i mücerredenin küçük ve büyük efrâdına nisbeti, birdir." izah eder misiniz?


Azla çoğun, birle binin fark etmemesine bir örnek de mahiyet-i mücerrede’den veriliyor. Bilindiği gibi mahiyet bir şeyin ne olduğu sorusunun cevabıdır. Bir kediyi göstererek bu nedir diye sorduğumuzda cevap “kedi” olarak verilecektir.  Kedi o hayvanın mahiyetidir. Bu mahiyet mücerrettir, gözle görülmez. Kedinin kendisi ise müşahhastır, gözle görülür. Bir tek kediye de kedi denir, milyarlarca kediye de. Burada da bir ile milyar arasında fark yoktur.