Kur’ân-ı Kerîm'in "Defter-i iltifâtât-ı Rahmâni" olmasını izah eder misiniz?


Allah’ın her şeyi kuşatan geniş bir rahmeti vardır. Kur’ân, o rahmetin tecellîgâhı olmasıyla Rahmanî iltifatların bir defteridir. İnsana ahsen-i takvime yaratıldığını haber verir ve onu iman ve salih amel şartıyla cennetine alacağını müjdeler.  Zaten Kur’ânın insanı muhatap alması, ona emir ve yasaklarını bildirmesi başlı başına bir iltifattır.