"Şifreli iletişim mecmuası." buyruluyor; bu ne demektir?


Kur’an’ı Kerim’de yirmi dokuz sure başında "huruf-u mukattaa" bulunur. Bunlar bir harften beş harfe kadar değişmektedir. Mesela, “Nun”, “Ha-Mim”, “Elif-Lam-Mim”, “Elif-Lam-Mim-Ra” ve “Kef-He-Ye-Ayn-Sad.”

Bunların, İşaratu’l-İ’caz'ın baş kısmında açıklandığı üzere, çok yönlü izahları vardır.  Bunlardan biri de "Allah ile Rasulü arasında özel bir şifre" gibi olmasıdır...