"Kur’an, Allah’ın kelam sıfatından gelen kitabıdır." ifadesini izah eder misiniz?


Allah Teâlâ’nın kendisine layık kelam sıfatı vardır. Mahlûkatına konuşma özelliği veren zat, elbette kendisi de kendisine layık bir şekilde konuşmaktadır. "Allah'ın kelam" sıfatı, vahiy kavramıyla çok yakından alakalıdır. Şöyle ki:

Beşer ötesi bir bilgi türü olan vahiy, Allah’ın insanlar içinden seçtiği kimselere mesajını bildirmesidir. Böyle bir olay, hiç şüphesiz düşünen kimseleri derin bir hayrette bırakmaktadır. Bir mekânla mukayyet olan insana, zaman ve mekân kaydından uzak Zât-ı Zülcelâl’den mesaj gelmesi ve bu mesajın kelime ve ibare olarak temessül etmesi, ne kadar büyük bir hadisedir.(Kutub, V, 3170)