"Evet, bir misâfir, ev sâhibinin iznine ve rızâsına muvafık olmayacak derecede, yemeklerde ve sâir şeylerde isrâf edemez." cümlesini izah eder misiniz?


"Evet, bir misâfir, ev sâhibinin iznine ve rızâsına muvafık olmayacak derecede, yemeklerde ve sâir şeylerde isrâf edemez."(1)

“Sâir şeyler” ifadesi, israfın sadece yemekler için değil bize emanet olarak verilen bütün maddi ve manevi varlıklarımız için de söz konusu olduğu dersini veriyor. Bu ise bize şu hadis-i şerifi hatırlatıyor:

“İki büyük nimet zarara uğratılıyor; sıhhat ve boş zaman.”(2)

Zamanımız haramlarda geçirmek cezâyı gerektiren büyük bir suç olduğu gibi, boşuna harcamak da o büyük sermayeyi israf etmek ve böylece çok büyük kârlardan mahrum kalmaktır.

“Kişinin malayâniyatı terk etmesi İslâmiyetinin kemâlindendir.”(3)

hadis-i şerifi bu konuda çok önemli bir ikazdır.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zeylü'l-Hubab.
(2) bk. Buhârî, Rikak 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 1; İbni Mâce, Zühd 15.
(3) bk. Tirmizî, Zühd 11. Ayrıca bk. İbni Mâce, Fiten 12.