"Ve kezâ mânevî asansörler ile lâzım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkartmakla..." İzah eder misiniz?


Miftah, fethetme, açma aleti, mirsad rasat etme, gözetleme aleti oluğu gibi mi’rac da uruc etme, yükselme aleti demektir.

Yer çekimi kanununa rağmen su damlalarının ağacın köklerinden tâ en üst yapraklara kadar çıkması, ancak onların bir uruc aletine, onunla yükselmeleri şeklinde anlaşılabilir. Bu uruc aleti için Üstat Hazretleri “manevi asansör” ifadesini kullanıyor.

Bu kelime bize hemen Allah Resulünün (asm) mi'rac mu’cizesini hatırlatıyor. Su damlasını en yüksek yaprağa manevi asansörle çıkaran kudret, elbette, o en sevdiği mahlukunu, o en büyük Resulünü de mi'rac ile kâinat ağacının en üst noktasına kadar bir anda çıkarabilir, ondan daha ileriye de götürebilir. Nitekim götürmüştür de.