Üstad'ın mahkemelerdeki müdafaalarının şahsi hayatımıza bakan vechesi nedir, veyahut o müdafaalardan alacağımız dersler neler olmalıdır, hangi nazarı takınmalıyız?


Üstadımızın mahkeme ve sürgündeki hayatı ve müdafaası bize mücadele, sabır ve aksiyon açısından güzel bir örnek niteliğindedir. Mümin en zorlu şartlarda bile davasından taviz vermez, aynı zamanda menfi hareketlerden de kaçınır.

Bu lahika ve müdafaaların içinde çok kıymetli hizmet metotları ve ilmi tespitler olduğundan, bunların zayi olmaması için lahika tarzında tab edilmiştir. Yine Üstad Hazretlerinin mahkeme müdafaaları da bu lahikalara dahil edilmiştir ki ileriki nesillere, o dönemde yapılan keyfi zulümlerin vesikası olsun.

Ayrıca Nur talebesi için lahikalar ve müdafaalar iman hizmetinin el kitabı gibidir. Nur talebesi lahikalarda geçen hizmet prensiplerine göre hareket eder ve tavrını ona göre şekillendirir.

Özetle, Üstadımızın müdafaalarından hem dava şuurunu hem nasıl hareket edilmesi gerektiğini hem de hizmet tarz ve metodunu öğreniyoruz. Yani lahika ve müdafaaların büyük bir kısmı hizmet ve metoda dair bahislerden teşekkül etmektedir.