Kur’ân-ı Kerîm'in hedef ve gayesinin "Saadet-i ebediye" olmasını izah eder misiniz?


Kur’ân'ı okuyan kimse, Kur’ân'ın iman edenleri ebedî saadete sevk ettiğini görür. Kur’ân'ı dinleyen ve hayatını Kur'ânî istikamette tanzim edenler, hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında mes’ud olurlar.

Dünyada insan ne kadar mutlu olsa da Kur’ân'dan ve Kur’ân'ın vaad ettiği saadet-i ebediyeden mahrum ise, birinci mevkide seyahat eden, ama gittiği yerde idam edilecek olan adamın durumuna düşer. Kur’ân-ı Kerim ise kendisine tâbî olanlara hem dünya hem de âhiret saadetini kazandırıyor.