Cenâb-ı Hakk'ın cüz'îyyât ve hasis emirler ile iştigali'ni izah eder misiniz?


Nur Külliyatından konumuzla ilgili  iki vecize:

“Madde rikkat peydâ ettikçe hayat şiddet peydâ eder.”  Lemaat

“Bir sineğin hilkati hayretfezâdır filden.” Lemaat

Küçüklük ve büyüklük nisbidirler. Bize göre böcekler küçüktür, biz de file göre, zürafaya göre küçüğüz. Öte yandan, bizim  büyük dediğimiz şeyler de küçük şeylerden yapılırlar. Büyük kubbelerin küçük taşlardan örülmesi gibi, bütün canlıların bedenleri de o küçücük  hücrelerden dokunurlar. Cenâb-ı Hak küçük şeylerle ilgilenmeseydi biz ortaya gelemezdik. Bizim hayat suyumuz olan  kanımızdaki alyuvarlar ve akyuvarlar, en küçük  hayvanlardan çok daha küçüktürler. Cenâb-ı Hak küçük böceklerle ilgilenmese, bizim kanımızdaki canlılarla da ilgilenmezdi.