"Kur'an'ın beyanında beraat vardır. Bu ne demektir?


Kur’an’ın beyanındaki beraat, onun üstünlüğünü, metanet ve haşmetini ifade eder.

Kelamın terğib ve terhib, medih ve zem, isbat ve irşad, ifham ve ilzam gibi kısımları vardır. Kur’an-ı Kerim, kelamın bütün kısımlarında en üstün ve en haşmetli bir üslupla beyanda bulunur.