Kur’ân-ı Kerîm'in "Maânîsinin kuvvet ve hakkaniyeti"ni izah eder misiniz?


Kur’ân’ın mânâları gayet kuvvetli ve hakkaniyetlidir. Sadece, “Göklerde ve yerde her şey Allah’ı tesbih eder.”(Saff Suresi, 61/1) âyetine bakmak bile, bunu anlamaya yeter.

Dillerini bilmediğimiz varlıklara bakıp “Bunlar nereden gelmiş, nereye gidiyorlar? Bu âlemde ne yapıyorlar?" diye merak ederken, üstteki âyet bütün suallerimizi bariz bir şekilde cevaplandırmaktadır.