Kur’an’ın indiği dönemde insanlar ümmi miydi? Peygamberimiz'in de ümmi olduğunu biliyoruz; bu konuda neler söyleyebilirsiniz?


Kur’an-ı Kerim, nazil olduğu dönemdeki ilk muhatapları olan Arapları “ümmiler” diye vasfeder.

“O Allah ki, ümmîler içinde kendilerinden bir peygamber gönderdi.”(Cuma, 62/2)

Bir başka ayette ise, Yahudilerden olan "ümmiler" şöyle anlatılır:

“Onların bir kısmı ümmîlerdir. (Bunlar), Kitabı bilmezler. Ancak bazı kuruntular bilirler ve onlar sadece zanda bulunurlar.”(Bakara, 2/78)

Not: Hz. Peygamber (asm) de ümmidir. Ancak o’nun ümmi olması, bir nakısa değil, bir kemaldir. Âlemlerin Rabbi, o en büyük peygamberi kimseye talebe etmedi. Vahiy ile “oku” emrini alan o Nebiyy-i Ümmî (asm), kâinat kitabını Rabbinin ismiyle okudu. Ondaki hikmetleri, ince mânâları, gayeleri anlattı. İnsanın mahiyetini, hakikatini, vazifesini öğretti. İnsanlık âlemine Kur’an’ı tâlim etti.